Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto (woj.)
Kierunek studiów

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Miasto: Wałbrzych
Kierunek studiów: pedagogiczne

ul. Wrocławska 10c, 58-309 Wałbrzych
Telefon: 0 74 844 45 56, 0 74 848 65 93,
fax: 74 844 45 57

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli zamierzających nauczać przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
Studia podyplomowe w Polsce
- nowa wersja