Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Dziekanat
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 510; (22) 57 20 519

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii człowieka dorosłego, dziecka i adolescenta. Słuchacze kursu będą nabywać umiejętności z zakresu wstępnej diagnozy, podstawowych interwencji psychologicznych w stanach nagłych oraz umiejętności zalecania optymalnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz motywowania do poszukiwania pomocy przez osoby doświadczające objawów zaburzeń psychicznych oraz problemów psychologicznych.

Studia mają również na celu rozwijanie wysokich standardów profesjonalnego funkcjonowania w kontakcie z pacjentem i jego rodziną, oraz we współpracy z pracownikami służby zdrowia.

Program studiów jest zgodny z programem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - blok podstawowy, kształcenie teoretyczne w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej.