Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

BIBLIOTERAPIA. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 22 15
+48 71 375 20 11