Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

WYKŁADOWCA I INSTRUKTOR NAUKI JAZDY

ul. Akademicka 8,
22-400 Zamość
tel. (84) 638 34 44, (84) 638 35 55
fax: (84) 638 35 00

Celem studiów jest zapoznanie z:
  • zagadnieniami psychologii pedagogicznej,
  • zagadnieniami metodyki nauczania,
  • zagadnieniami etyki zawodowej wykładowcy i instruktora,
  • programami szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców lub motorniczych,
  • zasadami prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz zasadami prowadzenia wymaganej dokumentacji,
  • podstawowymi pojęciami i zasadami zawartymi w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
  • zasadami techniki kierowania,
  • kontrolą i obsługą pojazdów.