Warszawa, Polska

Asystent rodziny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Cel studiów:

  • nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny
  • przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny
  • poznanie praw i obowiązków asystenta rodziny
  • poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi
  • nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny
  • rozwój osobisty - świadomość siebie i umiejętność samooceny
Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni
asystent rodziny
Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Kontakt:

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. +48 22 59 00 700
rekrutacja@mans.org.pl 
rektorat@mans.org.pl
Polityka Prywatności