województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Audyt śledczy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kierunek "Audyt śledczy" jest odpowiedzią za obserwowane od kilku lat rosnące zapotrzebowanie firm, urzędów i instytucji na ten rodzaj funkcji w organizacji. Coraz częściej zarządy i właściciele firm oczekują od audytorów wewnętrznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do prowadzenia działań z obszaru audytu śledczego, nie chcąc tworzyć odrębnej funkcji lub komórki organizacyjnej dedykowanej li tylko do tego obszaru pracy audytorskiej.
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności