Warszawa, Polska

Akademia kompetencji menedżera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CELE STUDIÓW

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają miedzy innymi:
- swój osobisty potencjał menedżerski,
- sposoby budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji,
- metody zarządzania zespołami pracowniczymi, konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym,
- skuteczne techniki komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika) i grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych),
- koncepcję zarządzania opartego na wartościach.

Akademia Kompetencji Menedżera to program studiów stworzony dla praktyków biznesu. Kurs zawiera bloki tematyczne osadzone w kontekście organizacji i kierowania ludźmi. Podczas studiów Menedżerowie budują i porządkują wiedzę z zakresu ważnych obszarów zarządzania. Przede wszystkim jednak otrzymują szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, np.: sytuacjach konfliktowych, zmianach, negocjacjach czy wystąpieniach publicznych.

Kurs rozpoczyna się sesją Development Center. Jej celem jest określenie indywidualnego potencjału słuchaczy i obszarów w rozwojowych w kluczowych kompetencjach menedżerskich. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualną sesję informacji zwrotnej.

Zajęcia zakończy indywidualna sesja "career path", na której uczestnicy zdiagnozują swoje talenty, określą mocne strony i ustalą dalsze kierunki własnej kariery.

ADRESACI STUDIÓW

Menedżerowie, team liderzy, kierownicy, osoby zarządzające zespołami, projektami.

Kryteria przyjęć:

» ALK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00

Biuro Rekrutacji
studia w j. polskim
tel. 22 519 21 70

Biuro Rekrutacji
studia podyplomowe
tel. 22 519 21 95
Polityka Prywatności