Warszawa, Polska

Analityk Compliance i AML

Język wykładowy: polski
Studia online Studia online
Program Analityk Compliance i AML został stworzony, w celu dostarczenia w syntetyczny sposób specjalistycznej wiedzy, która pozwoli na wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in. analizę i ocenę ryzyka, międzynarodowe podstawy prawne i wymogi regulacyjne z zakresu monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej. Dodatkowo, w celu poszerzenia warsztatu Słuchaczy studiów, w ich trakcie prowadzone będą również wykłady i warsztaty z zakresu ryzyka cyber-bezpieczeństwa i pozyskiwania oraz analizy baz danych celem efektywnego podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych w zakresie monitoringu zgodności, AML i przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Kryteria przyjęć:

» ALK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00

Biuro Rekrutacji
studia w j. polskim
tel. 22 519 21 70

Biuro Rekrutacji
studia podyplomowe
tel. 22 519 21 95
Polityka Prywatności