Warszawa, Polska

Analityk finansowy ryzyka kredytowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników działów analiz ryzyka kredytowego w bankach i innych instytucjach finansowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z zaawansowaną metodologią oraz nowoczesnymi narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi w procesie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto studenci poznają metodykę weryfikacji i pozyskiwania informacji o badanym podmiocie gospodarczym.

ADRESACI STUDIÓW

Pracownicy działów analiz kredytowych banków, firm leasingowych, a także innych instytucji udzielających kredytów i pożyczek, wśród których znajdują się spółdzielcze kasy kredytowe, a także korporacje udzielające kredytu kupieckiego.

Kryteria przyjęć:

» ALK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00

Biuro Rekrutacji
studia w j. polskim
tel. 22 519 21 70

Biuro Rekrutacji
studia podyplomowe
tel. 22 519 21 95
Polityka Prywatności