Kraków, Polska

Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym - Antibiotic Stewardship

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Kształcenia Podyplomowego
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności