województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Obsługa celna w transporcie międzynarodowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia przeznaczone są dla osób posiadających ukończone studia wyższe, co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne), pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższać już posiadane w zakresie obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, handlu zagranicznego, transportu i spedycji międzynarodowej.
Obsługa
obsługa maszyn i urządzeń
Polityka Prywatności