województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia przeznaczone są dla oficerów, absolwentów uczelni (cywilnych i wojskowych) posiadających wyższe wykształcenie drugiego stopnia (magisterskie lub równorzędne). Celem studiów jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie operacyjnego wykorzystania systemów wspomagania dowodzenia na stanowiskach dowodzenia.
Dowodzenie
dowodzenie w logice
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności