Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczącą rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej przeciwdziałania. Będą posiadać wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają programy profilaktyczne obejmujące tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencji dotyczących zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą seksualną oraz zna zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz ich rodzinami
Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Polityka Prywatności