Gniezno, Polska

Wiedza o społeczeństwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności