Jasło, Polska

Wycena nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności