Józefów, Polska

Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Arteterapia
Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności