Katowice, Polska

Zarządzanie Placówką Kosmetologiczną i SPA

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
SPA
SPA – działalność uzdrowiskowa lub kurort
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności