Katowice, Polska

Administracja siecią komputerową CISCO

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Celem kierunku jest przygotowanie studentów do projektowania, budowy oraz administrowania strukturalną siecią komputerową (opartą na technologii Cisco). Program studiów pozwola również słuchaczom przygotować się wstępnie do egzaminów certyfikacyjnych CCNA.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności