Katowice, Polska

Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Uczestnicy studiów w trakcie dwóch semestrów nauki nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu. Absolwent będzie potrafił wykonać za pomocą aparatu fotograficznego oraz komputera niezbędne prace związane z realizacją i edycją zdjęć. Słuchacze podczas zajęć będą mieli do dyspozycji studio fotograficzne wyposażone w system lamp studyjnych, teł, stołu bezcieniowego oraz systemu sprzętu fotograficznego Canon (5D Mark III).
Fotografia
Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne np. przy rayografii.
Fotografia
Wybierz temat i pracuj nad nim do wyczerpania… Musi to być coś, co naprawdę kochasz lub wyjątkowo nienawidzisz.
Autor: Dorothea Lange
Fotografia
Mądrość zebrana przez lata nauczyła mnie, że każde doświadczenie jest nowym odkryciem.
Autor: Ansel Adams
Fotografia
Dwanaście świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon.
Autor: Ansel Adams

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności