Katowice, Polska

Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności