Katowice, Polska

Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Wirtualizacja
Wirtualizacja – pojęcie w informatyce, polegające na uruchamianiu wielu systemów operacyjnych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności