Katowice, Polska

Kadry i płace

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Studia te łączą specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa podatkowego.

Słuchacze nabywają praktyczne umiejętności w zakresie dokonywania procesu rekrutacji pracowników, stosowania przepisów dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych, w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy specjalisty ds. kadr i płac. Ponadto uczą się obsługi programu Symfonia oraz Płatnik.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności