Leszno, Polska

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Kwalifikacje: uzyskanie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych dla nauczycieli oraz wszystkich innych osób zainteresowanych prowadzeniem pracy wychowawczej i patriotycznej wśród młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Być może szkoła nie powinna już uczyć, kim był Platon, tylko właśnie jak filtrować informacje. (…) Człowiekiem kulturalnym nie jest ten, który zna datę urodzin Napoleona, ale ten, który potrafi ją znaleźć w ciągu minuty.
Autor: Umberto Eco, rozmowa Miłady Jędrysik, Wszyscy mamy paranoję, „Książki. Magazyn do czytania” nr 2, październik 2011.
Edukacja
Edukacja jest droższa od złota.
Opis: przysłowie arabskie
Edukacja
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji.
Autor: Mark Twain

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności