województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Przygotowanie pedagogiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Uzyskanie wymaganych prawem kwalifikacji przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkole na etapach edukacyjnych od II do IV (szkoła podstawowa w zakresie klasy IV do VI) oraz szkoły ponadpodstawowe (gimnazjalne i średnie).
Polityka Prywatności