województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - AUDYT WEWNĘTRZNY

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
audyt wewnętrzny
Audyt wewnętrzny – według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą (ang. assurance activity), której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją (ang. governance).
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności