województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zamówienia publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Adresatami studiów podyplomowych Zamówienia publiczne są pracownicy oraz kadra zarządzająca jednostek administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorcy i ich pracownicy zainteresowani ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego zwłaszcza z branży budowlanej, informatycznej (komputerowej), farmaceutycznej i medycznej.
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności