Poznań, Polska

Analityk biznesowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr, które będą posiadały umiejętność łączenia zagadnień biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach z technologiami informatycznymi. W ramach zajęć będą przedstawiane rozwiązania informatyczne dla różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa.
Analiza biznesowa jest niezbędnym elementem projektów IT, umożliwiających dokładne zrozumienie sytuacji biznesowej klienta oraz jego potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych. Ważny elementem dla osób zajmujących się prowadzeniem analiz lub realizacją innych zadań korzystających z analizy biznesowej np.: wymagania, opis procesów, ect. jest zrozumienie jej znaczenia oraz poznanie narzędzi wykorzystanych w procesie realizacji. Właściwie przeprowadzona analiza jest narzędziem, które stanowi drogowskaz do właściwego i skutecznego wdrożenia systemu informatycznego. Wykłady i poparte zostaną rozwiązaniami informatycznymi firmy Microsoft. Wykorzystane zostanie studium przypadku, które będzie podstawą do przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa od fazy budowy wymagań poprzez fazę opisu procesu aż do ich implementacji w systemie informatycznym.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie umiejętność:

 • rozumienia istoty projektów innowacyjnych i cyklu tworzenia rozwiązań IT,
 • identyfikowania, opisu i budowy procesów biznesowych dla potrzeb projektu,
 • definiowania wymagań dla potrzeb rozwiązań informatycznych,
 • posługiwania się językiem biznesu i IT,
 • znajomość narzędzi analizy biznesowej,
 • znajomość zasad pracy zespołowej,
 • tworzenia dokumentacji w zakresie projektów innowacyjnych,
 • posiada wiedzę dotyczącą zakresu obowiązków analityka biznesowego,
 • potrafi wykorzystywać narzędzia Business Intelligence oraz systemy ERP, CRM w przedsiębiorstwie,

Uczestnicy
Studia skierowane są do:

 • architektów biznesowych,
 • analityków biznesowych,
 • analityków procesów biznesowych,
 • projektantów systemów informatycznych,
 • pracowników biznesu,
 • programistów/informatyków
 • kierowników projektów,
 • członków zespołów projektowych/analitycznych,
 • pracowników biur projektów,
 • osób szukających nowych wyzwań i planujących rozwój swojej kariery w zakresie analizy biznesowj

Kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. 61 655 33 33

Biuro rekrutacji - studia I stopnia
Tel.: 61 655 33 00 , 600 851 082
E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

Biuro rekrutacji - studia II stopnia
Tel.: 61 655 33 00, 698 123 519
E-mail: rekrutacja-2stopien@wsb.poznan.pl

Biuro rekrutacji studiów podyplomowych
Tel.: 61 655 33 00, 532 795 478
E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
https://www.merito.pl/poznan/kontakt
Polityka Prywatności