Poznań, Polska

Nowoczesne zarządzanie w gastronomii

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Uzyskane kwalifikacje: otrzymanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i technik zarządzania umożliwiających efektywne zarządzanie placówkami w gastronomii; • nabycie umiejętności praktycznych pozwalających na profesjonalne wykonywanie funkcji menedżera w gastronomii; • po ukończeniu studium słuchacze nabywają umiejętności podejmowania i samodzielnego prowadzenia nowoczesnej placówki gastronomicznej w szerokim zakresie usług; • zdobyta wiedza na studiach wpłynie na podniesienie kompetencji zarządzających oraz podniesienie jakości w zarządzaniu rozwijającej się branży gastronomicznej; • poprzez łączenie proponowanych praktyk z realizacją programu teoretycznego tworzone są podstawy związane z samodzielnym nowoczesnym stylem zarządzania w gastronomii.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności