Poznań, Polska

Amerykanistyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Amerykanistyka
Amerykanistyka – dziedzina nauki badająca historię, kulturę, literaturę i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, a także amerykańską odmianę języka angielskiego. Także kierunek studiów na uczelni wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności