Radom, Polska

Grafika komputerowa i multimedialna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z modelowaniem grafiki 2D i 3D, obsługą programów graficznych, zastosowaniami grafiki a także rodzajami mediów i obszarami ich wykorzystania. Uczestnicy studiów poznają ponadto techniki animacji, montażu cyfrowego, jak również metody wykorzystania tychże umiejętności w celu tworzenia grafik na potrzeby witryn internetowych.
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności