Sosnowiec, Polska

Podatki i prawo podatkowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Rozszerzenie i pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w dziedzinie podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych. Studium przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych bądź przewidujących pracę w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych. Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a przy posiadanej praktyce w zakresie księgowości do egzaminu państwowego w celu uzyskania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo podatkowe
Prawo podatkowe – ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku.
Podatki
Władza podatkowania – to władza niszczenia.
Autor: John Marshall
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności