Toruń, Polska

Administracja samorządowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel

  • Zapoznanie uczestników z przepisami prawa z zakresu podstaw ustrojowych funkcjonowania samorządu, z zakresu finansów publicznych, polityki kadrowej, public relations w urzędzie, metodami i technikami zarządzania zespołem.

Korzyści

  • Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę prawniczą, menedżerską, a także niezbędny zasób wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej JST, praktyczne umiejętności zarządzania  administracją samorządową w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi, wiedzę w zakresie społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego.

Uczestnicy

  • Studia te kierowane są do obecnych pracowników administracji samorządowej, jak i do osób, które w przyszłości chcą pracować w jednostkach organizacyjnych administracji
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja samorządowa
Administracja samorządowa – zespół organów publicznych powołanych do realizowania zadań państwa w terenie. Samorząd gminny, powiatowy czy samorząd województwa to utworzone z mocy prawa zrzeszenia wszystkich mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa, mające osobowość prawną i wypełniające zadania z zakresu administracji publicznej. Samorząd wykonuje zadania samodzielnie, na podstawie upoważnień i w ramach środków przyznanych mu przez Konstytucję i ustawy.

Kontakt:

ul. Młodzieżowa 31A
87 – 100 Toruń
tel. 56/ 66 09 200
wsb@wsb.torun.pl

Biuro Rekrutacji:
ul. Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń
tel. +48 539 520 789,
+48 538 688 806 ,
+48 539 521 622,
+48 664 426 909
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
Polityka Prywatności