Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Administracja samorządowa

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne

Cel

  • Zapoznanie uczestników z przepisami prawa z zakresu podstaw ustrojowych funkcjonowania samorządu, z zakresu finansów publicznych, polityki kadrowej, public relations w urzędzie, metodami i technikami zarządzania zespołem.

Korzyści

  • Słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę prawniczą, menedżerską, a także niezbędny zasób wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej JST, praktyczne umiejętności zarządzania  administracją samorządową w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi, wiedzę w zakresie społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego.

Uczestnicy

  • Studia te kierowane są do obecnych pracowników administracji samorządowej, jak i do osób, które w przyszłości chcą pracować w jednostkach organizacyjnych administracji
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.