Toruń, Polska

Akademia Lean Leadera

Język wykładowy: polski
Studia „Akademia Lean Lidera” będą obejmowały wiedzę z zakresu zarządzania w kulturze LEAN, bazując na wszystkich etapach cyklu W.E. Deminga z możliwością praktycznego zastosowania na własnym stanowisku pracy oraz w zarządzanym przez menadżerów obszarze. Zakres wiedzy będzie obejmował zarówno miękkie jak również twarde wskaźniki zarządzania, a w szczególności: efektywność, skuteczność, jakość, produktywność czy wydajność. Złożoność znaczeń powyższych pojęć oraz umiejętność ich identyfikacji we własnym otoczeniu pracy, stanowić będzie podstawę do poprawy warunków pracy i usprawniania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Zatem kultura Lean będzie wykorzystywana w procesie restrukturyzacji w każdym obszarze działalności gospodarczej począwszy od produkcji poprzez usługi, kończąc na administracji.
Polityka Prywatności