Toruń, Polska

Akademia menedżera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel studiów:

  • Przekazanie słuchaczom kompleksowej informacji zwrotnej o ich zasobach i rezerwach (mocnych i słabszych stronach).
  • Uzyskanie przez studentów biegłości w stosowaniu priorytetowych dla menedżera kompetencji miękkich (m.in. motywowania, coachingu, inspirowania, wywierania wpływu, rekrutacji talentów z rynku pracy).
  • Trening umiejętności zarządzania kapitałem reputacji w oparciu o markę osobistą profesjonalnego menedżera.
Polityka Prywatności