Toruń, Polska

HR Business Partner z controllingiem personalnym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele
Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku HB BP,  poprzez przekazania wiedzy z obszaru nowoczesnego HR; odkrycie funkcji partnera strategicznego, mecenasa zmian oraz experta biznesowego z zachowaniem „ludzkiego” wymiaru HR.
Celem studiów jest nabycie umiejętności, docenianej zwłaszcza przez zarządzających przedsiębiorstwem, wyrażania rezultatów miękkich działań HR za pomocą twardych wskaźników.
Co wyróżnia kierunek:
Odpowiedzią na zmiany rynku pracy są coraz liczniej poszukiwani HR Business Partnerzy, czyli specjaliści posiadający zarówno wiedzę z obszaru klasycznego ZZL (miękkiego i twardego) oraz posiadający bardzo silne rozwinięte kompetencje przedsiębiorcze, managerskie. Poszukiwane są osoby, które rozumieją biznes, potrafią analizować kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz przewidywać działania HR odpowiadające potrzebie rozwoju. Biznes oczekuje przede wszystkim stopy zwrotu w inwestycje jakie czyni by rozwijać przedsiębiorstwo oraz podpowiedzi, które inwestycje w kapitał ludzki mogą przynieść oczekiwane, wymierne korzyści biznesowe. Odpowiedzią jest controlling personalny.
O unikatowości podejścia do programu studiów świadczy połączenie dwóch silnych trendów w HR: HR BP i controllingu personalnego. Połączenie takie nastawione jest na wszechstronne działania dążące do zwiększenia efektywności HR. Zastosowanie controllingu personalnego pozwala wyliczyć tą trudno uchwytną część biznesu jakim są ludzie i systemy zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście HR BP pozwala zbliżyć się do faktycznych wyzwań przed jakimi stoją menadżerowie biznesu i wspólnie z nimi wytyczać nowe cele.
To kierunek dla osób, które rozumieją biznes, potrafią analizować kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz przewidywać działania HR odpowiadające potrzebom rozwoju przedsiębiorstw. 
Korzyści:
  • słuchacze zyskają wiedzę, umiejętności, poznają narzędzia stosowane w HR
  • dowiedzą się jak połączyć HR z biznesem
  • nauczą się rozmawiać językiem biznesu
  • dowiedzą się jak wyliczać i prezentować efekty pracy HR w kontekście efektów biznesowych
  • nauczą się jak być partnerem dla menadżera
Business
"Business" – piąty singel promujący album The Eminem Show amerykańskiego rapera Eminema.
Polityka Prywatności