Toruń, Polska

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Ochrona środowiska była, jest i z pewnością będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W rozwiniętych społeczeństwach i na wymagającym rynku istnieje duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów ds. ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa coraz częściej w swojej strukturze organizacyjnej posiadają komórkę zajmującą się ochroną środowiska.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
Polityka Prywatności