Toruń, Polska

Wycena Nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie jego uczestników do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną, egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studiów podyplomowych. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności