Toruń, Polska

Zamówienia publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel:
Celem zasadniczym studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i kompetencje praktyczne, w taki sposób, by swobodnie poruszali się w obszarze zamówień publicznych. Program nauczania łączy tematykę zamówień wynikającą z ustawy i rozporządzeń wykonawczych, z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa. Takie multidyscyplinarne połączenie gwarantuje przegląd wszystkich najważniejszych dla tego obszaru instytucji prawa. Bloki tematyczne zostały tak zaprojektowane, aby stanowiły element doskonalenia zawodowego słuchaczy. Otwarta formuła zajęć dopuszcza możliwość modyfikacji metod nauczania odpowiedni dla każdej grupy. Uczelnia zapewnia słuchaczom dostęp do bogatego zasobu bibliograficznego.

Uczestnicy:
Oferta studiów kierowana  jest zarówno do osób, które nigdy nie podejmowały samodzielnych zadań z zakresu prawa zamówień publicznych, jak i tych, które pragną poszerzyć swoja wiedze i kompetencje w tym zakresie. Wysoce wyspecjalizowana kadra wykładowców gwarantuje szeroki przekrój obszarowy oraz dostęp do bezcennej wiedzy praktycznej. Po ukończeniu studiów słuchacze zyskają poszukiwane w administracji państwowej, rządowej i cywilnej, a także w sektorze prywatnym, umiejętności. Zapraszamy również wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie udzielania zamówień w roli potencjalnych wykonawców.

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności