Toruń, Polska

Zarządzanie Projektami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie zarządzania projektami jako standardu obowiązującego w kulturze organizacyjnej firmy. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom pakietu wiedzy i praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami opartych na narzędziach TOC. Uczestnicy poznają techniki, dzięki którym mogą zwiększyć zysk swoich firm poprzez wybór rentownych projektów i skrócenie czasu ich realizacji (2x więcej projektów 2x szybciej).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności