Toruń, Polska

Zarządzanie produkcją

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Zarządzanie produkcją to kierunek dla osób, które chcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach menedżerskich. Praca ta wymaga wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu planowania, organizowania, optymalizowania procesów wytwórczych, ich koordynowania z procesami sprzedażowymi i zaopatrzeniowymi, doboru właściwych narzędzi motywacyjnych, kalkulowania kosztów i wprowadzania innowacji produktowych.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności