Wrocław, Polska

Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności