Wrocław, Polska

Analityk Finansowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnego wykonywania zawodu analityka finansowego, a także poszerzenie wiedzy osób już pracujących na tym stanowisku.
Polityka Prywatności