Wrocław, Polska

Grafika Komputerowa w Architekturze Wnętrz

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających tworzenie aranżacji wnętrz z zastosowaniem nowoczesnego narzędzia jakim są programy graficzne. Słuchacze uczą się określania kluczowych założeń i wytycznych do realizacji projektów graficznych oraz metod współpracy z klientem-zleceniodawcą. Zdobywają wiedzę z zakresu przenoszenia koncepcji artystycznych na papier, prawidłowego przygotowania materiałów do druku, doboru właściwych technik i rozwiązań, a także przygotowania profesjonalnego port folio. Po ukończeniu grafiki komputerowej z elementami architektury wnętrz absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w firmach zajmujących się profesjonalnym aranżowaniem wnętrz oraz prowadzenia własnej firmy.
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności