Wrocław, Polska

Sztuka wystawiennicza i scenografia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Celem studiów jest nauka tworzenia różnych typów przestrzeni we wnętrzu i poza wnętrzem. Artystyczna aranżacja wielko formatowej przestrzeni wystawienniczej w obiektach użyteczności publicznej, przestrzeni widowiskowej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, plenerowej przy użyciu rekwizytów scenograficznych oraz przy użyciu środków pozawerbalnych takich jak elementy architektoniczne, świetlne, malarskie i inne.
Scenografia
Scenografia – plastyczna oprawa filmu, sztuki teatralnej, widowiska operowego, baletowego lub telewizyjnego. Składa się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci i oświetlenia. Jest to: sztuka kształtowania przestrzeni teatralnej oraz plastyczne oprawy przedstawień, filmów; wizualna oprawa widowiska teatralnego, filmowego, telewizyjnego, baletowego itd.
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Można powiedzieć, że sztuka jest wiedzą polegająca na prawidłach i regułach…
A można też powiedzieć, że sztuka polega na zajmowaniu się czymś prawdopodobnym lub dającym się pomyśleć. Nauka natomiast polega na prawdziwym rozważaniu rzeczy, które nie mogą być inne niż są. Albo też można powiedzieć, że sztuka jest tym, czego dokonuje się w materii poprzez działanie, jak na przykład architektura,
Ars dici potest scientia, quae artis praeceptis regulisque consisti…Vel ars dici potest quando aliquid verisimile atque opinable tractatur. Disciplina, quando de iis, quae aliter se habere non possunt, veris disputationis aliquid disseritur. Vel ars dici potest, quae fit in in subjecta materia et explicatur per operationem, ut architectura. (łac.)
Sztuka
Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
Autor: Andriej Tarkowski
Sztuka
Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości.
Autor: Witold Gombrowicz, Dzienniki

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności