Zamość, Polska

Podatki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Program studiów adresowany jest do osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, a także w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo- księgowych oraz osób które chcą podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu stosowania prawa podatkowego.
Podatki
Istotą demokracji jest obywatelska świadomość, że każdy grosz z podatków należy do nas wszystkich, a nie tylko do polityków.
Autor: Steven Kelman, wykładowca Harvard Kennedy School of Government
Podatki
Na przykład w cenie benzyny 70% to podatek
Na utrzymanie tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek
I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak
Świadomie uszczuplającym dochody państwa – bezideowcem.
Autor: Kazik Staszewski, Cztery pokoje
Podatki
Podatki to sposób praktycznego zastosowania teorii względności… Co dla podatnika stanowczo za dużo, to dla fiskusa stanowczo za mało…
Autor: Joanna z Elbląga

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności