województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Historia sztuki. Interpretacje

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Studia umożliwiają:
  • przygotowanie do świadomej obserwacji współczesnego życia artystycznego oraz uczestnictwa w nim,
  • zdobycie dodatkowych, udokumentowanych kompetencji w zakresie wiedzy o kulturze i historii sztuki,
  • uzyskanie kwalifikacji wymaganych w postępowaniu awansowym lub w procedurach konkursowych i grantowych.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • kompetencji w interpretacji dzieła sztuki,
  • stosowania nowych metod analizy kontekstualnej,
  • rozumienia związków procesów historycznych ze sferą twórczości artystycznej,
  • zdobycie ogólnej orientacji w zasadach funkcjonowania wybranych instytucji kultury,
  • wykorzystania wiedzy humanistycznej i zdolności interpretacji do oceny różnorodnych zjawisk świata współczesnego.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia sztuki
Historia sztuki (niem. Kunstgeschichte) – dyscyplina nauk humanistycznych, której przedmiotem poznania są sztuki wizualne w ujęciu historycznym; działami historii sztuki są historia architektury, historia malarstwa, historia rzeźby oraz historia sztuki użytkowej (sztuki stosowanej).
Historia
[Historia jest] (…) wykładem rozpoznanych dziejów.
Autor: Joachim Lelewel
Historia
Prawdziwy historyk stoi zawsze ponad zamieszkami politycznymi swojej epoki.
Autor: Robert Graves
Historia
Historia lubi się powtarzać.
Autor: nieznany
Polityka Prywatności