Warszawa, Polska

Idee XX wieku. Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza

Studia podyplomowe "Idee XX wieku. Szkoła Filozoficzna Tadeusza Gadacza" skierowane są do wszystkich, którzy - bez względu na kierunek swego dotychczasowego wykształcenia - chcą zrozumieć współczesny świat i pogłębić wiedzę na temat głównych problemów myśli i kultury XX wieku. Pragniemy zainteresować naszą ofertą nauczycieli, absolwentów i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych, przedstawicieli mediów i pracowników szeroko pojętej sfery kultury oraz wszystkich, którzy zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym poszukują odniesień do fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej.

Celem studiów podyplomowych poświęconych filozofii XX wieku jest zapoznanie się z bogactwem jej nurtów, kierunków i szkół obejmujących zarówno problematykę filozofii człowieka, myśl polityczną, psychoanalizę i kulturę ponowoczesną oraz filozofię analityczną. Studia pozwolą nie tylko zdobyć wiedzę, lecz przede wszystkim zapoznać się ze współczesną transformacją takich idei, jak człowiek, świadomość, umysł, podmiot, dialog, prawda, wartości, sprawiedliwość, etyka, państwo, wspólnota społeczna, metafizyka, kultura, nauka, język, logika itp. Filozofia stanowi otwarcie przestrzeni wszelkich możliwych problemów. Udział w studiach pozwoli słuchaczom lepiej rozumieć świat współczesny i zachodzące w nim procesy zmian. Zrozumienie współczesnego świata pozwoli z kolei absolwentom także lepiej zrozumieć swoje własne w nim miejsce oraz sens zawodowych i życiowych dążeń.
Polityka Prywatności