województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Life Coaching Start Up

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Life Coaching Start Up to jedyny program studiów podyplomowych z zakresu Life Coachingu, którego program został zaakceptowany przez ICF (Approved Coach Specific Training Hours ACSTH.

Akceptacja przez Międzynarodową Konfederację Coachów ICF oznacza, że program spełnia 121,5 godzin szkoleniowych oraz uprawnia absolwentów do przystąpienia do egzaminu ICF i w ten sposób stania się akredytowanym przez ICF coachem. Akredytacja jest uznawana na całym świecie. Life coaching to dynamicznie rozwijający się nurt coachingu w Polsce, drugi obok business coachingu.

Program w części 121,5 h zegarowych jest akredytowany przez International Coach Federation (ICF) - największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 19 000 członków zrzeszonych w ponad 130 krajach. ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową. Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.
Polityka Prywatności