Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Głównym założeniem programowym studiów podyplomowych jest zaoferowanie słuchaczom zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, co w pełni umożliwi im poprawę jakości pracy w wykonywanych przez nich zawodach. Cele i założenia zgodne są z misją Uczelni – kształcenia kompetentnych praktyków w sferze problemów społecznych przy uwrażliwieniu na potrzeby i potencjał człowieka.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

MDDP_220.jpg

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności