Kraków, Polska

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach, pracy z Klientami indywidualnymi i zespołami. Po ukończeniu studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coachingu, istnieje możliwość dalszego rozwoju na dwóch etapach - Coaching Fundamentals Certificate (CFC) oraz Practitioner Coach Diploma (PCD). Dostępnych jest pięć różnych certyfikatów: Noble Manhattan Coaching - NMCert i NMDip, Internetional Institute of Coaching na poziomie ogólnym oraz Institute of Leadership & Management.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności